Wrz
09

Uczcić czyjąś pamięć można na bardzo wiele różnych sposobów. Oczywiście, tym najbardziej niezawodnym sposobem jest po prostu pamiętanie o takiej osobie, w ten sposób zapewniamy jej – mówiąc trywialnie – życie wieczne. Pamięć bliskich osób czcimy również poprzez odwiedzani co jakiś czas ich grobów i zapalaniem na nich symbolicznych lampek. Szczególną taką okazją jest tutaj pierwszy listopada – czyli Dzień Wszystkich Świętych, kiedy to cmentarze przeżywają prawdziwe oblężenie. Przy różnych okazjach czyjąś pamięć czci się przysłowiową minutą ciszy. Ma to miejsce zwykle podczas jakiś zebrań czy dla przykładu innych zebrań. Osoba prowadząca takie spotkanie, zawsze na początku, prosi wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci konkretnej zmarłej osoby. Jeżeli umiera ktoś bardzo znany i zasłużony, jego pamięć czci się poprzez wpisywanie się do ogólnodostępnej księgi kondolencyjnej. W przypadku śmierci osób takich jak papież Jan Paweł II ich pamięć czci się ogłoszeniem żałoby narodowej.