Lis
29

Stan zagrożenia O czymś takim, jak stan zagrożenia, słyszymy bardzo często. Stany zagrożenia bywają różne – mniejsze lub większe. Mogą również występować na różną skalę i miewać zróżnicowany zasięg. Na pewno stanem zagrożenia – i to ogromnym – jest wisząca nad jakimś państwem bardzo bliska perspektywa konfliktu zbrojnego. Równie poważnym stanem zagrożenia są wszelakie stany klęsk żywiołowych czy sytuacje, kiedy wiadomo, że jakiś rejon ucierpi z powodu szalejącego żywiołu. Ludzie zamieszkujący takie regiony czują się nieustannie zagrożeni kataklizmem. Stan zagrożenia odnieść można także do wielu sytuacji życiowych, tych dotyczących bezpośredni nas samych, stanem takim jest na pewno ciężka choroba kogoś bliskiego – czujemy się zagrożeni, że taką osobę stracimy. Stan zagrożenia dla nas samych powstaje także wówczas, kiedy kogoś oszukamy i za nic w świecie nie życzylibyśmy sobie tego, aby nasze kłamstwo ujrzało światło dzienne – zwłaszcza, jeśli grozi to nam poważnymi i niezbyt nieprzyjemnymi konsekwencjami.