Lut
14

Stan cywilny Z określeniem „stan cywilny” spotykamy się najczęściej w różnych urzędach, kiedy musimy wypełniać różnego rodzaju dokumenty i formularze. W moim skromnym przekonaniu, nikogo tak na dobrą sprawę nie powinien interesować nasz stan cywilny, ale przepisy w tym kraju są takie, a nie inne i nasze polskie urzędy nie mogą poniekąd spać spokojnie bez posiadania informacji o naszym stanie cywilnym. Pod tym oficjalnie i pompatycznie brzmiącym określeniem należy rozumieć informację na temat tego, czy jesteśmy z kimś oficjalnie związani, czy nie albo czy już nie. Stan cywilny to stan, kiedy jesteśmy zamężne albo żonaci – to najczęściej kojarzy się z tym stwierdzeniem plus analogiczne niezamężna (panna) i nieżonaty (kawaler). Stan cywilny definiują również przymiotniki rozwiedziona i rozwiedziony – używamy ich w odniesieniu do osób, które postanowieniem sądu zakończyły trwanie w związku małżeńskim. Inne wyrażenia określające stan cywilny to wdowa i wdowiec – osoby, które straciły swoich współmałżonków.