Wrz
09

Praca jest to czynność, za którą dostaje się zapłatę. Pracować mogą wszyscy bez względu na wiek i płeć. Zorganizowana praca wymaga jednak aby osoba była zarejestrowana w urzędzie pracy. Jest to urząd który dba o to aby znaleźć pracę wszystkim ludziom, co oczywiście graniczy z cudem. Aby podjąć jakakolwiek pracę należy mieć co do tego jakieś podstawy czyli przygotowanie. Przygotowanie takie możemy uzyskać chodząc do szkoły o odpowiednim profilu lub zdobywając je na praktykach zawodowych. Praktyki te to nic innego jak praca na rzecz kogoś za możliwość zdobycia doświadczenia i określonych umiejętności. Rozróżniamy pracę fizyczną oraz psychiczną. Obie są ciężkie i wymagają odpowiednich predyspozycji. Do pracy fizycznej potrzebna jest osoba oporna na wysiłek a do fizycznej posiadająca zdolność logicznego myślenia i kierowania grupą. Można stwierdzić że do pracy chodzą wszyscy ci którzy chcą coś zarobić. Wynagrodzeniem za podjęta pracę jest wypłata co miesięczna lub jednorazowa. W pracy obowiązuje ośmiu godzinny dzień pracy.