Wrz
09

Każda jedna inwestycja związana jest z całym szeregiem przeróżnych procedur. Dotyczy to także tych inwestycji, których efektem końcowym jest powstanie jakiegoś obiektu użytkowego, drogi, placu zabaw, chodnika, parkingu i tak dalej. Na tego rodzaju inwestycje są zazwyczaj ogłaszane przetargi – ten, kto go wygrywa, zabiera się za robotę. Przetarg może być niejako podzielony na dwie części – jeden może dotyczyć wykonania projektu technicznego, zaś drugi wykonania już kolejnych prac. Czasami ogłaszane przetargi są przetargami kompleksowymi, a zatem obejmują zarówno projekt, jak i późniejsze jego wykonanie. Wykonawca podpisuje z usługodawcą stosowna umowę, w której wyszczególnione są określone terminy związane z inwestycją. Uwieńczeniem każdego takiego „dzieła” jest tak zwany odbiór techniczny – sprawdza się, czy wykonane zadanie zostało wykonane w sposób bezpieczny, solidny i dokładny i czy nie istnieje bądź czy nie zostało całkowicie wyeliminowane ryzyko poważnych usterek. Po to są takie odbiory.