Gru
17

Ocena z zachowania Jedną z ocen, jaką uczniowie mają wypisaną na swoich świadectwach, jest ocena z zachowania. Wydaje mi się, że nauczyciele traktują ją raczej trochę pobłażliwie, ponieważ nie słyszałam jeszcze jakoś o przypadku, aby kogoś nie promowano do następnej klasy przez ocenę z zachowania. Obecnie w najmłodszych klasach szkoły podstawowej jest to ocena opisowa – jak zresztą wszystkie inne. Najlepszą notą z zachowania jest oczywiście nota wzorowa – nie wiem, jak jest teraz, ale kiedyś było tak, że od niej w dużym stopniu zależało to, czy na świadectwie znajdzie się wyróżnienie (tak zwany czerwony pasek), czy nie. Można było mieć od góry do dołu same piątki, ale jeśli brakowało noty wzorowej – wyróżnienia na świadectwie nie było. Przeciwieństwem oceny wzorowej jest ocena naganna – trzeba naprawdę wybitnie się postarać, aby na tyle oceniono zachowanie ucznia. Ocena naganna zależy między innymi – chociaż, oczywiście, nie tylko – od procentu nieobecności na zajęciach szkolnych. Są jeszcze i inne oceny.