Wpisy z Wrzesień 2019

Wrz
09

Kiedy mówimy komuś, iż nadejdzie taki dzień, że jeszcze nas popamięta, nie mamy na myśli niczego pozytywnego. Skierowanie takich słów pod czyimś adresem to nic innego jak odgrażanie się takiej osobie. Jeszcze mnie popamiętasz – czyli pożałujesz gorzko, że w ogóle ze mną zadarłeś, jeszcze nie miałeś okazji się przekonać, na co naprawdę mnie stać. Nie ma co tutaj ściemniać – ktoś porządnie musiał nadepnąć nam na odcisk, skoro pragniemy się na nim w jakiś sposób odegrać. Niekiedy takie słowa padają z naszych ust w tak zwanym afekcie – czyli jesteśmy bardzo silnie zdenerwowani, żeby nie nazwać tego inaczej. Kiedy złość nam przechodzi, opuszcza nas również jednocześnie chęć zemsty na kimś. Niekiedy jednak jesteśmy tak na kogoś wściekli, że czekamy, aż emocje opadną tylko po to, aby opracować właśnie plan zemsty. Sami tez niejednokrotnie znaleźliśmy się w takiej sytuacji, gdy to my zaleźliśmy komuś solidnie za skórę i to wówczas właśnie my słyszymy od kogoś, że jeszcze go popamiętamy. Nic miłego.

Wrz
09

Przytrafiają się niekiedy takie sytuacje, kiedy koniecznym staje się odświeżenie komuś pamięci. To także nie należy zazwyczaj do najbardziej przyjemnych czynności na świecie. Pół biedy, gdy to my występujemy w roli takich odświeżaczy. Zdecydowanie gorzej jest, gdy ktoś nam chce naszą pamięć odświeżyć Odświeżanie pamięci zazwyczaj wiąże się z przypomnieniem komuś o zobowiązaniach, których swego czasu się podjął, ale do tej pory jakoś słowa nie dotrzymał. Czasami, kiedy się z kimś kłócimy, mówimy mu na przykład „pozwól, że odświeżę ci pamięć”. Po czym przypominamy mu o różnych wydarzeniach i różnych słowach, które w określonych sytuacjach padły z jego ust. Nosi to w pewnym sensie znamiona wypominania komuś czegoś. Często używamy tego jako naszej mocnej karty przetargowej. Ewentualnie też traktujemy to tez jako ostatnią deskę ratunku, albowiem kończą się nam sensowne i logiczne argumenty. Takie odświeżanie cudzej pamięci jest niekiedy jednak bardzo z pewnych względów potrzebne i konieczne.

Wrz
09

Praca jest to czynność, za którą dostaje się zapłatę. Pracować mogą wszyscy bez względu na wiek i płeć. Zorganizowana praca wymaga jednak aby osoba była zarejestrowana w urzędzie pracy. Jest to urząd który dba o to aby znaleźć pracę wszystkim ludziom, co oczywiście graniczy z cudem. Aby podjąć jakakolwiek pracę należy mieć co do tego jakieś podstawy czyli przygotowanie. Przygotowanie takie możemy uzyskać chodząc do szkoły o odpowiednim profilu lub zdobywając je na praktykach zawodowych. Praktyki te to nic innego jak praca na rzecz kogoś za możliwość zdobycia doświadczenia i określonych umiejętności. Rozróżniamy pracę fizyczną oraz psychiczną. Obie są ciężkie i wymagają odpowiednich predyspozycji. Do pracy fizycznej potrzebna jest osoba oporna na wysiłek a do fizycznej posiadająca zdolność logicznego myślenia i kierowania grupą. Można stwierdzić że do pracy chodzą wszyscy ci którzy chcą coś zarobić. Wynagrodzeniem za podjęta pracę jest wypłata co miesięczna lub jednorazowa. W pracy obowiązuje ośmiu godzinny dzień pracy.

Wrz
09

Uczcić czyjąś pamięć można na bardzo wiele różnych sposobów. Oczywiście, tym najbardziej niezawodnym sposobem jest po prostu pamiętanie o takiej osobie, w ten sposób zapewniamy jej – mówiąc trywialnie – życie wieczne. Pamięć bliskich osób czcimy również poprzez odwiedzani co jakiś czas ich grobów i zapalaniem na nich symbolicznych lampek. Szczególną taką okazją jest tutaj pierwszy listopada – czyli Dzień Wszystkich Świętych, kiedy to cmentarze przeżywają prawdziwe oblężenie. Przy różnych okazjach czyjąś pamięć czci się przysłowiową minutą ciszy. Ma to miejsce zwykle podczas jakiś zebrań czy dla przykładu innych zebrań. Osoba prowadząca takie spotkanie, zawsze na początku, prosi wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci konkretnej zmarłej osoby. Jeżeli umiera ktoś bardzo znany i zasłużony, jego pamięć czci się poprzez wpisywanie się do ogólnodostępnej księgi kondolencyjnej. W przypadku śmierci osób takich jak papież Jan Paweł II ich pamięć czci się ogłoszeniem żałoby narodowej.